Ontzorg!

 

 

 

[Ontzorgen = Klanten veel werk uit handen nemen”,  “Extra hard lopen voor klanten”, “veel service bieden”,      

 “optimale dienstverlening leveren”, “zo mogelijk aanvullende diensten regelen”, “zorg wegnemen”,

“veel zorg besteden aan  klanten om hen te helpen HUN project- of bedrijfsdoelen te behalen”, pro-actief meewerken om (project/bedrijf)-doelen te bereiken”]