Over Ontzorg!

 

Ontzorg! is Project Beheersing.

Al meer dan 10 jaar bewegen wij ons binnen grootschalige en complexe projecten binnen de droge- of natte infrastructuur als ‘Projectbeheerser Pur Sang’. Projecten die variëren van de aanleg van een nieuwe rijksweg, het aanpassen van een rotonde, het reconstrueren van een provinciale weg, het optimaliseren van openbaar vervoer infrastructuur en het migreren, upgraden of renoveren van bedienings-, besturings- of bewakingsinstallaties van bruggen of  in tunnels

Waarom?

Omdat infrastructurele projecten onze passie zijn. Omdat projectbeheersing onze passie is.

Wat is er mooier dan iets zien ontstaan; eerst binnen, achter het bureau, samen met het team, tijdens overleggen, op zoneborden.

Vervolgens buiten; daar waar het uiteindelijk moet ‘gebeuren’; waar de nieuwe weg aangelegd gaat worden, waar de bestaande weg grondig onderhouden wordt, waar de brug geconserveerd zal worden, waar de bediening en besturing van een beweegbare brug gerenoveerd wordt of waar de tunneltechnische installatie van een tunnel aangesloten wordt op een verkeerscentrale.

Er is – bijna – niets mooier dan rondrijden in Nederland, België, Duitsland of waar dan ook en kunnen zien waar jij deel van uit hebt gemaakt…je werk letterlijk te voelen, te ervaren en vooral te merken dat het ertoe gedaan heeft…dat de gebruikers er op vooruit zijn gegaan en tevreden gebruikers zijn.

samenwerken is een kernwaarde voor Ontzorg!.

Ontzorg! is gespecialiseerd in het ‘ ontzorgen ‘ van projecten en doet dit inmiddels al vele jaren voor complexer, civieltechnische projecten. Soms alleen, vaak ook met partners

[Ontzorgen = Klanten veel werk uit handen nemen”,  “Extra hard lopen voor klanten”, “veel service bieden”, “optimale dienstverlening leveren”, “zo mogelijk aanvullende diensten regelen”, “veel zorg besteden aan onze klanten om hen te helpen HUN project- of bedrijfsdoelen te behalen”]

Wij zijn er oprecht trots op deel uitgemaakt te hebben, en nog deel uitmaken van het ontstaan en verbeteren van indrukwekkende infrastructurele objecten als provinciale en rijkswegen, bruggen, tunnels en sluiscomplexen.

Door sturing te geven aan projectbeheersing en projectmanagement binnen ( meestal grootschalige en zeer complexe) programma’s en projecten  leveren wij een gecontroleerde en beheerste projectvoering waarbinnen naast de ‘harde’ resultaten ook de ‘zachtere’ kanten zoals het functioneren van het projectteam, de samenwerking binnen IPM-teams en het welzijn van afzonderlijke teamleden onderdeel van onze focus zijn.

Naast Project Management en Project Beheersing zijn wij betrokken bij het ontwerpen van efficiënte organisatieprocessen, communicatieve structuren, intelligente systemen en ‘Lean’ , happy projectteams.  Daarnaast leveren wij project overschrijdend management advies om tot een betere bedrijfsvoering te komen en implementeren we vanzelfsprekend onze ontwerpen in gezamenlijkheid met (lijn-)management en projectteams.

Door een brede ervaring, opgedaan in civieltechnische projecten binnen zowel de natte- als de droge infrastructuur,  kunnen wij snel instromen en een start maken met het ontzorgen van uw projectmanagement, projectbeheersing of bedrijfsvoering.

Ontzorg! werkt graag met het IPM-model en coacht organisaties die hun projecten volgens het IPM samenwerkingsmodel willen laten aansturen / regisseren.  (dit kunnen lagere overheden zijn – provincies, gemeenten – maar evengoed bouwbedrijven.

[IPM = Integraal Project Management, een samenwerkingsmodel dat is ontwikkeld door Rijkswaterstaat; een ‘proven concept’, een ‘best practice’ binnen de grote infrastructurele werken]

Binnen dit model is sprake van een nauwe samenwerking tussen een aantal sleutelrollen in het projectteam. De Manager Projectbeheersing neemt daarbinnen een centrale, verbindende rol in. Voor een hecht team en een nauwe samenwerking is uiteraard vertrouwen nodig; binnen IPM werken de sleutelrollen dan ook samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Ontzorg! richt zich op de mensen die het project tot een succes zullen maken en de processen die hen ten dienste moeten staan om hun doelen te bereiken. De samenwerking binnen een projectteam is voorwaarde om het IPM model succesvol te kunnen laten werken.

De unieke aanpak van Ontzorg! kent haar basis in een gedegen opleiding en stevige praktijkervaring; niet alleen binnen het infrastructurele vakgebied maar ook met leiderschap, training en coaching. Hierdoor kunnen we ons begeven op de vlakken van zowel de ‘harde’als de ‘zachte’ kanten van projectmanagement. Onze opdrachtgevers laten ons weten dat dit een combinatie is die zij graag zien inzetten en eigenlijk steeds belangrijker vinden om de resultaten waarvoor de projectteams gesteld zijn te kunnen behalen.  combinatie met kennis en ervaring met het vakgebied projectmanagement en projectbeheersing.

Opdrachtgevers zien dit nu in, wij doen dit al jaren met succes.

Natuurlijk beheersen wij de ‘harde’ factoren van projectmanagement en projectbeheersing (GROTICK) De kennis van processen, procedures en systemen die wij in de afgelopen jaren hebben opgedaan helpt ons de projectbeheersing  goed neer te zetten, te borgen en uit te dragen binnen de organisaties van onze opdrachtgevers. De samenwerking binnen project- en clusterteams wordt gefaciliteerd, geanalyseerd en verder gevoed door verbetervoorstellen te doen en  deze zo mogelijk ook in gezamenlijkheid te implementeren.

Ontzorg! is netwerken.

Ontzorg! is niet alleen een kennis- en uitvoeringsorganisatie, het is ook een netwerk organisatie.

We werken in projecten veelvuldig samen met professionals uit andere organisaties. Sommigen als opdrachtgever, sommigen als collega en sommigen als concurrent. Maar hoe dan ook; allemaal professional. Vaak worden na fase overgangen of oplevering contacten gemaakt en uitgewisseld. Via telefoon, mail of social media zoals Linkedin.

Het netwerk dat hierdoor inmiddels is ontstaan is uitgebreid en hecht en geeft ons de mogelijkheid snel en goed te schakelen op basis van behoefte.

De slagkracht, kennis en ervaring die binnen dit netwerk samen komt, zetten wij graag en nadrukkelijk in ten behoeve van onze opdrachten, of die van onze netwerkcollega’s.

maar vooral ten behoeve van u en uw projectresultaat. om u te ‘ontzorgen’.

Via linkedin kunt u nader kennis maken met oprichter Lex van Grieken en de projecten waar Ontzorg al eerder, succesvol haar diensten heeft geleverd.